Curatele

Wat houdt curatele in?

Curatele betekent dat iemand niet meer zelf rechtshandelingen aan mag gaan. Iets kopen of huren bijvoorbeeld, geld lenen of een huwelijk sluiten. Degene die zijn of haar persoonlijke belangen en vermogen behartigt heet de curator. Voor bijna elke handeling en beslissing van de betrokkene moet de curator toestemming geven.

Een vereiste is dat de aandoening van degene die onder curatele komt blijvend is.  Is er sprake van tijdelijke verwarring, dan is bewind of mentorschap een betere oplossing. Curatele kan aangevraagd worden voor iemand met een verstandelijke beperking, voor iemand die een ernstige psychiatrische ziekte heeft, voor iemand die aan geheugenverlies lijdt zoals de ziekte van aan Alzheimer of Korsakov of bij verslavingsproblemen.

Een ondercuratelestelling wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. Ook wordt de ondercuratelestelling geregistreerd in het centrale register van ondercuratelestellingen bij de rechtbank in Den Haag. Het register kunt u bekijken op www.rechtspraak.nl, onder ‘Uitspraken en registers’. Hierdoor wordt de curandus beschermd in het geval er toch financiële transacties worden gedaan.

Aanmelding curatele

Voor verdere vragen over curatele of als u zich wilt aanmelden kunt u contact met mij opnemen.  Een gesprek is vrijblijvend en kosteloos.