Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering of onderbewindstelling heeft betrekking op het vermogen van een persoon. Als iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet meer zijn financiële zaken kan regelen, dan kan hij zijn goederen en geld onder bewind laten stellen.

De rechter stelt een bewindvoerder aan, die het vermogen van de onderbewindgestelde beheert. Het gevolg is dat de onder bewind gestelde niet meer zelfstandig mag beslissen over zijn vermogen.

Het is ook mogelijk een beperkt bewind in te stellen. Dan wordt over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld het spaargeld, het persoonsgebonden budget (PGB) of het onroerend goed.

Bewindvoering wordt niet verplicht in een register bijgehouden, maar op verzoek kan dit wel gebeuren.

Wat doet een bewindvoerder precies?

De bewindvoerder opent een beheerrekening en betaalt alle vaste lasten en overige rekeningen. De onderbewindgestelde krijgt dan geld op een eigen rekening om  de dagelijkse boodschappen te doen.

Naast deze betalingen doet de bewindvoerder  zonodig belastingaangifte, aanvragen voor (bijzondere) bijstand, toeslagen en kwijtscheldingen en wat verder noodzakelijk is.

Eén keer per jaar en aan het einde van het bewind moet de bewindvoerder rekening en verantwoording aan de rechtbank afleggen. Hij moet dan precies kunnen aantonen wat er allemaal door hem is geregeld en uitgegeven en de bewijsstukken daarvan overleggen.

Aanmelding bewindvoering

Voor verdere vragen over bewindvoering of als u zich wilt aanmelden kunt u  contact met mij opnemen.

Een gesprek is vrijblijvend en kosteloos.