Welkom

Wij zijn Klaas Parlevliet en Aleida Schudde en zijn er met onze dienstverlening op gericht om mensen de juiste bescherming en/of financiële begeleiding te geven.

Wij hebben veel ervaring in de omgang met en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische stoornis en/of een verslavingsprobleem. Op financieel gebied hebben wij veel mensen kunnen helpen de zaken op orde te krijgen waardoor zij nu een leven leiden met minder zorgen en problemen.

Sommige mensen moeten ter bescherming van henzelf onder curatele worden geplaatst, anderen hebben ten aanzien van geld en goederen bewindvoering nodig. Voor een bepaalde groep mensen is curatele of bewindvoering niet nodig en volstaat budgetbeheer. Het komt geregeld voor dat er schulden zijn of dreigen te ontstaan en dan is het prettig dat de zaken weer op orde komen en blijvend goed geregeld worden.

Door onze hulpverleningsachtergrond in combinatie met onze kennis van financiën en oplossingsgerichte aanpak willen wij van meerwaarde zijn voor bovenstaande doelgroepen. Naast een juiste zakelijke benadering vinden wij een goed persoonlijk contact belangrijk. Wij onderscheiden ons ook  door een goede informatieverstrekking en bereikbaarheid.

Voor informatie en/of aanmelding kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

Wij werken conform de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens en wij zijn aangesloten bij de branchevereniging NBPB